FOTO: BJØRN TORE NESS

Namdal Bilopphuggeri - ny biloppsamlingsplass
i Norsk Gjenvinnings nasjonale nettverk

Les mer ›

*** Local Caption *** Sandbakken gjenvinningstasjon Hvaler

Avtale om avfall fra gjenvinningsstasjoner

Norsk Gjenvinning har vunnet en avtale med Hvaler kommune om mottak av avfall fra kommunens gjenvinningsstasjoner.

Les mer ›

Foto: Innsamlede kataloger til resirkulering hos Norsk Gjenvinning

Ny avtaleperiode med Follo Ren

Norsk Gjenvinning har igjen vunnet avtalen om 7.500 tonn papp, papir og drikkekartong i Follo Rens fem kommuner; Frogn, Nesodden, Ås, Ski og Oppegård.

Les ner ›

Bildedatabase fra ScanStock

Helsedirektoratet vektla miljø og kompetanse foran pris

Norsk Gjenvinning har vunnet anbud om avfallshåndtering og sikkerhetsmakulering med Helsedirektoratet. NG vant anbudet på tross av at vi ikke hadde lavest pris.

Les mer ›

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Norsk Gjenvinning leverer avfallsløsningen

AF Gruppen har en av de største entreprisene for Statsbygg som utvikler Campus Ås for Kunnskapsdepartementet. Vi leverer avfallsløsningen.

Les mer ›

Foto: NG anlegg Groruddalen Miljløpark

Lokale tjenester som gir globale resultater for miljøet

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, nedstrømsløsninger, husholdningsrenovasjon, riving, miljøsanering, håndtering av masser og sikkerhetsmakulering.

Les mer ›

Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Sirkulærøkonomi - råvarer i omløp

For oss handler sirkulærøkonomi enkelt sagt om å la markedet sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av sekundære råvarer i produksjonen av nye varer. I tillegg handler sirkulærøkonomi om nye forretningsmodeller som fører til gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp.

Les mer ›

Hva leter du etter?

Øra Miljøpark

SirKULÆR-
økonomi 

 

Les mer ›

Illustrasjonsfoto: Medarbeider fra Norsk Gjenvinning ved kumlokk

 

Compliance-
program

 Les mer ›

Fotograf Marion Haslien - Gjenvinning i Tønsberg

Ledige
stillinger

 

Les mer ›

Treverk

BÆREKRAFT-
RAPPORT 
2015

 

Les mer ›

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner