Nøkkelpersoner

Oversikt over medlemmer i konsernledelsen og styret.

Konsernledelsen

Konsernsjef

Erik Osmundsen

CV › LinkedIn ›

Finansdirektør/CFO

Dean Zuzic

CV › LinkedIn ›

Direktør Strategi og bærekraft

Hans Fredrik Wittusen

CV › LinkedIn ›

Direktør for organisasjonsutvikling og compliance

Ingrid Bjørdal

CV › LinkedIn ›

Direktør Divisjon Metall og Divisjon Gjenvinning

Egil Lorentzen

CV › LinkedIn ›

Direktør Divisjon Downstream

Jon Bergan

CV › LinkedIn ›

Administrasjon - konsernledelsen og styret

Konsernsekretær

Hege Edvardsen

+47 996 47 746

Konsernets styreformann

Styrets formann

Ole Enger

Styremedlemmer

Styremedlem

Per-Anders Hjort

Styremedlem - Summa Equity

Reynir Indahl

Styremedlem - Summa Equity

Christian Melby

Ansattes representant

Yngve Longva Moland

Ansattes representant

Lasse Stenskrog

Ansattes representant

Cecilie Skauge

Varamedlemmer

Ansattes representant

Gøran Holt Andersen

Ansattes representant

Kenneth Aase

Ansattes representant

Morten Riseth

Ansattes representant

Christian Henrik Andresen

Ansattes representant

Einar Sørensen Høifødt

Ansattes representant

Tom Erik Løchen

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner