For våre leverandører - fakturaadresser

Norsk Gjenvinning Norge AS

15.10.2014

org.nr 937 270 151 
c/o Fakturamottak
Postboks 4523
NO-8608 MO I RANA

E-post: 4523@invoicecenter.net

Norsk Gjenvinning AS

15.10.2014

org.nr 937 270 062 
Postboks 1543 
NO-7435 TRONDHEIM

E-post: invoice.1543@kollektor.no

Norsk Gjenvinning Downstream AS

15.10.2014

org.nr. 979 373 287 
Postboks 3216 
NO-7439 TRONDHEIM

E-post: invoice.3216@kollektor.no 

Norsk Gjenvinning Industri AS

15.10.2014

org.nr 952 070 533 
c/o Fakturamottak
Postboks 4523
NO-8608 MO I RANA

E-post: 952070533@invoicecenter.net

Norsk Gjenvinning Metall AS

15.10.2014

org.nr 983 413 161 
Postboks 1593 
NO-7435 TRONDHEIM

E-post: invoice.1593@kollektor.no

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS

15.10.2014

org.nr 997 125 916 
Postboks 8970 
NO-7435 TRONDHEIM

E-post: invoice.8970@kollektor.no

NG Fellestjenester AS

29.05.2017

org.nr  913 381 076 
c/o Fakturamottak
Postboks 4523
8608 MO I RANA

E-post: 4523@invoicecenter.net

Adact AS

10.02.2017

org.nr 817 469 752
c/o Fakturamottak
Postboks 4523
NO-8608 MO I RANA

E-post: 4523@invoicecenter.net

Humlekjær & Ødegaard AS

15.10.2014

org.nr 944 446 400 
Postboks 8969 
NO-7435 TRONDHEIM

E-post: invoice.8969@kollektor.no

Løvås Transportfirma AS

31.05.2015

Org.nr 975 788 628
Postboks 1508
NO-7435 TRONDHEIM

Epost: invoice.1508@kollektor.no

NG Miljøeiendommer AS

15.10.2014

org. nr 933 098 923 
c/o Fakturamottak
Postboks 4523
NO-8608 MO I RANA

E-post: 4523@invo​​​icecenter.net

Norsk Makulering AS

15.10.2014

org.n​r 912 443 078 
Postboks 32​​3​9 
NO-7439 TRONDHEIM

E-post:​invoice.3239@kollektor.no

R3 Entreprenør AS

15.10.2014

org.nr 971 170 824 
c/o Fakturamottak
Postboks 4523, 8608 Mo i Rana

E-post: 9771170824@invoicecenter.net 

Tomwil Miljø AS

15.10.2014

org.nr 980 901 866 
Postboks 8968 
NO-7435 TRONDHEIM

E-post: invoice.8968@kollektor.no

Wilhelmsen Containerservice AS

15.10.2014

org. nr 998 907 691 
Postboks 8915 
NO-7435 TRONDHEIM

E-post: invoice.8915@kollektor.no

Norsk Gjenvinning m³ AS

15.10.2014

org. nr 998 901 227 
Postboks 1504 
NO-7435 TRONDHEIM

E-post: invoice.1504@kollektor.no

Asak Massemottak AS

15.01.2016

org. nr 916 368 224
Postboks 1555
NO-7435 TRONDHEIM

E-post: invoice.1555@kollektor.no

Borge Massemottak AS

15.01.2016

org.nr 916 368 240
Postboks 1541
NO-7435 TRONDHEIM

E-post: invoice.1541@kollektor.no

Kopstad Massemottak AS

15.01.2016

org. nr 916 368 275
Postboks 1545
NO-7435 TRONDHEIM

E-post: invoice.1545@kollektor.no

Løvenskiold Massemottak AS

15.01.2016

org. nr 916 358 210
Postboks 1548
NO-7435 TRONDHEIM

E-post: invoice.1548@kollektor.no

Skjørten Massemottak AS

15.01.2016

org. nr 916 368 283
Postboks 1554
NO-7435 TRONDHEIM

E-post: invoice.1554@kollektor.no

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner