Lokale tjenester som gir globale resultater for miljøet

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, nedstrømsløsninger, husholdningsrenovasjon, riving, miljøsanering og sikkerhetsmakulering.

Les mer ›

Avfall løser fremtidens ressursproblem

Ressursene vi bruker er avgjørende for vår velferd, men jordas ressurser er begrenset. Gjenvinningsbransjen kan være nøkkelen til å løse denne utfordringen ved at alt avfall omgjøres til ressurser på vei fra en bruker til en annen. Vi skal være ledende innen fremtidens sirkulærkonomi.

Hva leter du etter?

virksomheten

 

Les mer ›

Visjon og verdier

 

Les mer ›

 Våre
selskaper

 

Les mer ›

 

Ledelsen

Les mer ›

 

Nøkkeltall

Les mer ›

Historie

 

Les mer ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner