NG, NORSK GJENVINNING,

Konsernsjef

Erik Osmundsen

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Finansdirektør/CFO

Dean Zuzic

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør Strategi og bærekraft

Hans Fredrik Wittusen

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør for organisasjonsutvikling og compliance

Ingrid Bjørdal

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør Divisjon Metall og Divisjon Gjenvinning

Egil Lorentzen

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør Divisjon Downstream

Jon Bergan

CV › LinkedIn ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner